PCJ DAMLATICILAR Sert su koşullarına sahip meyve bahçeleri ve şaraplık üzüm bağlarının toprak üstü sulamasında kullanılır.